Sản phẩm khuyến mãi

Sản phẩm khuyến mãi -
HOTLINE: 0904.584.000

Máy Dân Dụng

Ổn Áp Standa 5KVA DRI (50-250V)

2.990.000₫

Ổn áp standa 7,5KVA DRI (50-250V)

3.980.000₫

ỔN ÁP STANDA 5KVA DRI (50-250V)

2.990.000₫

Ổn áp Standa 5KVA DR (90-250V)

2.680.000₫

Ổn áp standa 7,5KVA DR (90-250V)

3.780.000₫

Ổn áp Standa 10KVA DRI (50-250V)

4.980.000₫

Ổn áp Standa 20KVA DR (90-250V)

19.700.000₫